Scoreformulier Herfstsignalering VVL maan-roos-vis                                                          

 

Naam:

 

 

Groep:

 

 

Datum:

 

 

 

 

Grafementoets

letter

benoemen

aanwijzen

+  bij direct goed gelezen

 

  bij aarzelend gelezen
    (na lange tijd, via globaalwoord)

 

(  ) bij direct fout gelezen de letter die het kind leest

 

-    als het kind niet tot de letter komt

i

 

 

m

 

 

r

 

 

v

 

 

s

 

 

p

 

 

t

 

 

n

 

 

b

 

 

benoemen:

oo

 

 

Aantal antwoorden:

aa

 

 

Aantal fout benoemen:

 

d

 

 

Score (=aantal goed):

 

oe

 

 

Tijd:

                  Sec.

ee

 

 

Norm: 1-1,5 sec./letter = < 24 sec. voor de hele rij

k

 

 

 

ij

 

 

aanwijzen:                goed van 16

 

 

Woorden lezen

structureerwoorden

wisselwoorden

nieuwe woorden

 

vis

 

mis

 

baas

 

+      direct goed

 

/       direct fout

 

---+  spellend goed of
        verbeterd

 

---/-  spellend fout

 

O     Overgeslagen,
        voorgezegd

aap

 

ren

 

noot

 

neus

 

oom

 

voet

 

teen

 

maak

 

boon

 

poes

 

een

 

mees

 

maan

 

boog

 

kin

 

sok

 

buis

 

naar

 

oog

 

reus

 

boer

 

buik

 

kook

 

dik

 

doos

 

zeem

 

rijm

 

100%

< 14 sec.

min.80%

<61 sec.

min. 70%

<71sec.

 


goed

 


sec.  

   

 

goed      

sec. 

goed 

sec.  

 

 

 

 

 

 

 

Tekst lezen

 

dit is een poes

 

en daar is een doos

 

de poes noem ik pim

 

maar de doos noem ik doos

 

 

 

een noot en een kaas

 

een koek en een peen

 

daan eet maar raak

 

en ik? ik eet mee

 

Notatie:

+              direct goed

 

woord     direct fout

 

woord +    spellend goed of zelf verbeterd

 

woord     spellend fout

 

0             overgeslagen,
               door u voorgezegd

Totaal goed:                             (39 totaal)

 

 

Norm: min. 85%= > 33

Tijd:         min.

 

 

Norm: <2.31min

 

Letters leggen

1

m

 

9

aa

 

 

Aantal antwoorden:

 

2

s

 

10

ee

 

 

Aantal fout:

 

3

p

 

11

i

 

 

 

 

4

r

 

12

b

 

 

Score: (=aantal goed)

 

5

oo

 

13

v

 

 

Norm: min. 90% = 15/16

 

6

n

 

14

oe

 

 

 

 

7

k

 

15

d

 

 

 

 

8

t

 

16

ij

 

 

 

 

 

Klankbewustzijn (eventueel)

Auditieve synthese

Auditieve analyse

Klankpositie bepalen

Het kind zegt:

Het kind zegt:

Omcirkel wat kind zegt

klanken

 

woord

 

klank

in

woord

v m a

n-oo-t

 

mees

 

t

 

boot

v m a

z-ou-t

 

riem

 

oe

 

boer

v m a

ui-t

 

oom

 

k

 

kin

v m a

i-n

 

uur

 

s

 

baas

v m a

z-ie-k

 

kip

 

ee

 

zee

v a

t-a-k

 

baas

 

m

 

moe

v a

b-ee-n

 

dik

 

ui

 

buis

v m a

g-a-s

 

nat

 

d

 

dik

v m a

e-r-g

 

brug

 

a

 

krant

v m a

b-l-ij

 

feest

 

w

 

worst

v m a

Aantal goed:

 

Aantal goed:

 

Aantal goed:

 

 

 

 

Herfstsignalering Veilig Leren Lezen

 

letters

benoemen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

letters

rijen woorden

 

 

 

 

 

tekst

 

letters

auditieve

auditieve

Kl.

Pos.

 

 

 

aanwijzen

structureer

 

wissel

 

nieuwe

 

lezen

 

leggen

synthese

analyse

 bepalen

 

norm

16/16

<25 sec

goed/16

10/10

< 14 sec.

8/10

<61 sec.

7/10

<71sec.

min. 85%

<2.31min.

15/16

 9/10

 9/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leerlingen