Praktijkopdrachten

 

1.Taalbeleidsplan.

   Je gebruikt de resultaten van de bespreking bij 2.2 en de informatie bij 2.3 voor het

opstellen van een plan van aanpak voor leesbevordering (leesbeleving en

leesinteresse) als onderdeel van het taalbeleidsplan.

 

2. Je stelt je POP bij naar aanleiding van deze bijeenkomst voor de onderdelen:  

    leesbevordering: leesbeleving en leesinteresse, jeugdliteratuur.

 

3. Praktijkopdracht

3.1. Ga na hoe op je school de relatie tussen technisch lezen en leesbevordering m.b.t.

leesbeleving gestalte krijgt. Denk vooral aan concrete activiteiten en noteer in welke groepen die plaatsvinden.

 

3.2  Doe hetzelfde t.a.v. de relatie begrijpend lezen en leesbevordering m.b.t.

       leesinteresse.

 

3.3.Breng onderstaande gegevens in kaart: t.a.v. van de kennis en de vaardigheden

      van leerkrachten. Geef de kwaliteit aan met: * zeer goed, + redelijk, - onvoldoende:

 

Kennis en/of vaardigheden:

groep 1 en 2

groep 3 en 4

groep 5 en 6

groep 7 en 8

Jeugdliteratuur

 

 

 

 

Leesontwikkeling

 

 

 

 

Voorlezen

 

 

 

 

Vertellen

 

 

 

 

Boekenkring

 

 

 

 

Praten over verhalen

 

 

 

 

Creatieve verwerking

 

 

 

 

Werken met presentaties

 

 

 

 

 

3.4. Breng de tijd in beeld die wekelijks besteed wordt aan:

 

 

Groep 1 en 2

Groep 3 en 4

Groep 5 en 6

Groep 7 en 8

Voorlezen

 

 

 

 

Boekenkring

 

 

 

 

Praten overů

 

 

 

 

Vrijlezen

 

 

 

 

Presentaties

 

 

 

 

 

5.      Neem uit de schoolbibliotheek 4 boeken mee, die ieder een andere boekensoort representeren.