Leerlijnen en tussendoelen

 

1.      In hoeverre zijn de tussendoelen voor beginnende en gevorderde geletterdheid – gezien in relatie tot leesbevordering – geďmplementeerd op je school?

 

Leerlijnen Beginnende geletterdheid:

1. Boekoriëntatie

 

 

 

 

2. Verhaalbegrip

 

 

 

 

3.  Functies van geschreven taal

 

 

4. Relatie tussen gesproken en geschreven taal

 

 

5. Taalbewustzijn

 

 

 

6, Alfabetisch principe

 

 

 

 

Leerlijnen Gevorderde geletterdheid:

1. Leesmotivatie

 

 

 

 

2. Technisch lezen

 

 

 

 

4. Begrijpend lezen *

 

 

 

6. Informatieverwerving

 

 

 

 

8. Reflectie op geschreven taal

 

 

 

  1. Welk aandeel hebben methodes, werkvormen en activiteiten in het bereiken van de 

            tussendoelen voor beginnende en gevorderde geletterdheid vanuit het perspectief

van leesbevordering?

 

 

 

 

 

 

 

 

* De overgeslagen tussendoelen hebben geen rechtstreekse relatie met lezen.