De Onderwijsraad (1999) heeft gepleit voor de invoering van minimum en voldoende standaarden. Het onderwijs dient zo ingericht te zijn, dat driekwart van de leerlingen voldoet aan de geformuleerde voldoende standaard. Daarnaast wordt een minimumstandaard geformuleerd waaraan nog eens minimaal 15% voldoet. Als we de huidige praktijk van het basisonderwijs als uitgangspunt nemen, dan past het onderscheid tussen voldoende en minimumstandaard op de niveau-indeling van het CITO leerlingvolgsysteem.

 

Deze niveaus worden aangeduid met de letters A t/m E:

- Groep A: goede tot zeer goed, 25% hoogst scorende leerlingen.

- Groep B: ruim voldoende tot goed, 25% net boven het gemiddelde.

- Groep C: matig tot voldoende, 25% net onder het gemiddelde.

- Groep D: zwak tot matig, 15% ruim onder het gemiddelde

- Groep E: zwak tot zeer zwak, 10% laagst scorende leerlingen.

 

Groep A + B + C vormen samen 75% van de leerlingen. Zij voldoen aan de voldoende standaard, de D-leerlingen voldoen aan de minimumstandaard. In de huidige praktijk blijkt zo'n 10% van de leerlingen de minimum standaard niet te halen (Sijtstra e.a. 2002, zie ook het Onderwijsverslag 2003/2004). 10% van de leerlingen verlaat de basisschool dus met een te geringe leesvaardigheid. Het onderwijsbeleid is gericht op verbetering van het technisch leesonderwijs, met name voor de zwakste lezers (Wentink & Verhoeven 2003, 2004). Alleen dyslectische leerlingen zouden de basisschool nog mogen verlaten met een technische leesvaardigheid beneden de minimumstandaard. In tabel 2 is uitgegaan van de leesprestaties van leerlingen zoals die feitelijk in de praktijk gerealiseerd worden, afgeleid uit

de AVI-normen (Visser, 1994).

 

 

Schema voldoende en minimum standaard AVI-niveaus

 

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Groep 8

 

mrt

mei

okt

mrt

okt

mrt

okt

mrt

okt

mrt

okt

mrt

de voldoende standaard

beheersing van AVI-niveau

1

2

3

4

5

6

7

8

9

>9

>9

>9

Start

M3

E3

M4

E4

M5

E5

M6

M7

E7

Plus

Plus

de minimumstandaard     

beheersing van AVI-niveau

0

1

1-2

2-3

3-4

4-5

5-6

6-7

7-8

8-9

9

9

 

Start

Start

M3

M3E3

E3M4

M4

E4

E4

M5

M5

E5

E5

M6

M6

M7

M7

M7

lager dan de minimumstandaard

beheersing van AVI-niveau

 

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

8

 

 

 

Start

 

M3

E3

M4

E4

M5

E5

M6

M6

Uit: Gebruikswijzer Estafette, Struiksma e.a., 2001)

 

 Overzichtsformulier voldoende en minimum AVI-standaard,

toetsmoment oktober

 

Groep

4

5

6

7

8

de voldoende standaard = beheersing van AVI-niveau

 

3

≥ 5

≥ 7

≥ 9

> 9

≥ E3

≥ E4

≥ E5

Plus

Plus

 

Aantal lln.

 

 

 

 

 

 

Perc. lln.

%

%

%

%

%

de minimumstandaard     

beheersing van AVI-niveau

 

1-2

3-4

5-6

7-8

9

Start- M3

E3-M4

E4-M5

E5-M6-E6

M7-E7

 

Aantal lln.

 

 

 

 

 

 

Perc. lln.

%

%

%

%

%

lager dan de minimumstandaard

beheersing van AVI-niveau

 

0

≤ 2

≤ 4

6

≤ 8

 

≤ M3

≤ M4

≤ M5

≤ E6

 

Aantal lln.

 

 

 

 

 

 

Perc. lln.

%

%

%

%

%

 

 

 

Overzichtsformulier voldoende en minimum AVI-standaard,

toetsmoment maart

 

Groep

3

4

5

6

7

8

de voldoende standaard = beheersing van AVI-niveau

 

1

4

≥ 6

≥ 8

> 9

> 9

≥ Start

≥ M4

≥ M5

≥ M6

Plus

Plus

 

Aantal lln.

 

 

 

 

 

 

 

Perc. lln.

 

%

%

%

%

%

de minimumstandaard     

beheersing van AVI-niveau

 

0

2-3

4-5

6-7

8-9

9

 

M3-E3

M4-E4

M5-E5

M6-M7

M7

 

Aantal lln.

 

 

 

 

 

 

 

Perc. lln.

 

%

%

%

%

%

lager dan de minimumstandaard

beheersing van AVI-niveau

 

 

1

≤ 3

≤ 5

7

≤ 8

 

Start

≤ E3

≤ E4

≤ E5

≤ M6

 

Aantal lln.

 

 

 

 

 

 

 

Perc. lln.

 

%

%

%

%

%

 

 

Overzichtsformulier voldoende en minimum AVI-standaard,

toetsmoment mei, groep 3

 

de voldoende standaard = beheersing van AVI-niveau

 

2

M3

 

Aantal lln.

 

 

Perc. lln.

 

de minimumstandaard     

beheersing van AVI-niveau

 

1

Start

 

Aantal lln.

 

 

Perc. lln.

 

lager dan de minimumstandaard

beheersing van AVI-niveau

 

0

 

 

Aantal lln.

 

 

Perc. lln.